Pozicioner

  • Positioner

    Pozicioner

    The Pozicioner robota za zavarivanjevažan je dio proizvodne linije za robotsko zavarivanje i fleksibilnost zavarivanja plus jedinica. Oprema ima jednostavnu strukturu i može zakrenuti ili prevesti zavareni izradak u najbolji položaj za zavarivanje. Robot za zavarivanje obično koristi dva pozicionera, jedan za zavarivanje, a drugi za utovar i istovar obratka.